Inom Lås och Säkerhet arbetar vi b.la. med projektering av dörrmiljöer för att säkra till- och frångänglighet i fastigheter . Installationssamordning, besiktning och utredning av dörrmiljöer i produktion är andra tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi har även certifierad personal som arbetar med projektering och integrering av passersystem, brandlarm och inbrottslarm. Vi kan med vår samlade kompetens erbjuda helhetslösningar för fastigheters allt mer komplexa krav på tillgänglighet, frångänglighet och säkerhet.