Bostadsrättsföreningar:

Trygg och handfast service för ett bekymmersfritt boende.

INTEC är en trygg partner för bostadsrättsföreningar. Vi förstår de utmaningar och problemställningar en förening kan möta. Vår kunskap och vårt engagemang gör boendet mer bekymmersfritt och vardagen lättare. Och vi finns alltid nära till hands.

Alla bostadsrättsföreningar är unika. För att passa de specifika behov, resurser och förväntningar som varje förening har, skräddarsyr vi lösningar inom projektledning, projektering samt upphandling och entreprenörssamarbete.

Ledning och projektering av entreprenadprojekt

INTEC är experter inom ledning och projektering av entreprenadprojekt för bostadsrättsföreningar. Vi ansvarar för kvalitetskontroll, budget- och ekonomiplanering, samt effektiv kommunikation med intressenterna. Våra omfattande besiktningstjänster garanterar att projekten uppfyller de krav som ställs och är fackmässigt utförda.

Kostnadseffektiv uppföljning

Efter avslutat projekt erbjuds alla våra kunder en mycket kostnadseffektiv uppföljning vid viktiga tidpunkter fram till garanti- och ansvarstidens utgång (minst 10 år).