INTEC – Om oss, företaget och vår historia

För en hållbar framtid behövs mer än teknik.

Det behövs människor som behärskar den. Och älskar den.

INTEC arbetar med idéer och tekniska lösningar som ger förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Genom att tänka bortom det förväntade utvecklar vi nya möjligheter för att skapa förändring på riktigt som får kundernas affär att växa. Vi vill lite mer, vi vill Beyond Engineering.

INTEC erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster inom byggnader, industri och infrastruktur.

Vi bidrar med såväl strategisk rådgivning och projektledning, som teknisk kompetens och innovativ teknik när platser ska utvecklas, moderna samhällen ska byggas eller komplexa byggnader ska formas eller renoveras. Alltid nära till hands under projektets alla faser, från idé till genomförande och förvaltning.

Vi har inte ett huvudkontor. Vi har många.

För att kunna vara nära våra kunder har vi etablerat ett stort antal kontor i Sverige och Norge. Varje kontor fungerar som ett huvudkontor i den meningen att oavsett vilket du tar kontakt med, så har du INTEC:s samlade kompetens till förfogande.

Det gör att vi kan erbjuda ett brett tjänsteutbud och hög flexibilitet i kombination med stor kännedom om de platser där vi verkar.

Tillsammans som ett lag

Att vara nära våra kunder, menar vi, är en förutsättning för att kunna skapa moderna, effektiva och hållbara lösningar för en enklare vardag. Nära den verksamhet, affär och de mål som kunden har.

Genom att arbeta tillsammans som ett lag kan vi ta tillvara och dra nytta av vår gemensamma kunskap, kompetens och erfarenhet.

Bred kompetens och lång erfarenhet

INTEC är ett ungt företag. Men vi består av medarbetare som har bred kompetens och lång erfarenhet inom teknikområdet. Eftersom vi inte har någon lång historia, präglas vår verksamhet av människor med framåtanda.

Det är engagemanget hos människorna i kombination med tekniska möjligheter som tar oss längre. Våra idéer om hur ett konsultföretag ska vara har framtiden för sig, det är vi övertygade om. Tillsammans flyttar vi fram gränserna. Beyond Engineering.

Kontakta oss

om du vill veta mer om INTEC.

Anders Lundin

VD

+46 (0)70 277 50 90

anders.lundin@intec.se