El

INTEC är specialister inom elteknik och elektriska system. Vi erbjuder en omfattande och mångsidig portfölj av tjänster inom elområdet. Vår expertis sträcker sig över olika områden inom elteknik och elinstallationer vilket gör att vi kan ge våra kunder bästa möjliga rådgivning och erbjuda lösningar exakt anpassade för behoven.

En av våra huvudtjänster är projektering och planering av elektriska system, både för större och mindre anläggningar och fastigheter.

Tillsammans med våra kunder genomför vi noggranna analyser för att förstå specifika förutsättningar, behov och krav. Utifrån dessa skapar vi skräddarsydda lösningar som möter kundens exakta önskemål.

Vi tar hänsyn till faktorer som energieffektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i våra projekteringar. Vi fokuserar på att skapa hållbara och långsiktiga lösningar som minskar energiförbrukningen och bidrar till ett mindre klimatavtryck.

Vår erfarna och kunniga personal tar hand om varje detalj i processen. Vi tar fram utförliga ritningar och tekniska specifikationer för olika typer av elinstallationer.

Både funktionella och estetiska aspekter

Det kan omfatta belysningssystem, där vi tar hänsyn till både funktionella och estetiska aspekter för att skapa en behaglig och effektiv ljusmiljö. Vi tar även hand om elkraftförsörjningen, där vi säkerställer att anläggningen har tillräcklig kapacitet och robusthet för att möta kundernas behov.

Vi gör beräkningar och sätter upp lösningar där vi ser till att kablar och utrustning är korrekt dimensionerade och installerade enligt gällande normer och bestämmelser.

För att säkerställa att installationer och system fungerar korrekt och uppfyller nödvändiga krav och standarder, erbjuder vi även besiktningstjänster.

Certifierade inspektörer

INTEC:s certifierade inspektörer genomför grundliga kontroller och inspektioner så att allt är korrekt installerat och att säkerhetsföreskrifter följs.

Vi utför även statusbesiktningar och arbetar nära våra kunder för att identifiera eventuella brister eller förbättringsområden och föreslår åtgärder för att åtgärda dem.