Industri.

Tillsammans förkortar vi vägen från tanke till handling.

Industrins utmaningar idag är stora och komplexa. På INTEC arbetar vi dagligen med idéer och lösningar som gör gröna investeringar lönsamma för våra kunder samtidigt som de bidrar till långsiktig samhällsnytta.

Höga elpriser och satsningar inom svensk basindustri leder till ett stort behov av energieffektivisering och investering i distributionsnätet. Utmaningarna blir större och komplexiteten tilltar. Kraven på bättre arbetsmiljö och inomhusluft på arbetsplatser blir allt högre och behoven av bra och effektiva lösningar ökar. 

Inom INTEC har vi lång erfarenhet inom avancerade och multidisciplinära ingenjörsprojekt. Vi bidrar med såväl strategisk rådgivning och projektledning, som teknisk kompetens. Vi finns med under projektets alla faser, från idé till genomförande och förvaltning.

Vi drivs av lusten att skapa förändring på riktigt och få kundernas affär att växa. Varje dag är vi delaktiga i idéer och lösningar som skapar möjligheter för framtidens hållbara samhälle och som samtidigt bidrar till långsiktig lönsamhet. 

Men ingenting av det vi gör är möjligt utan ett nära samarbete med våra kunder. Endast genom att arbeta nära varandra kan vi komma riktigt långt. 

Tänker du som oss? Hör av dig. Tillsammans gör vi vägen från tanke till handling kortare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Möt en teknikkonsult som vill lite mer.