Vi erbjuder kompletta tjänster för dig som behöver en byggkonsult

Varje dag arbetar vi på INTEC med idéer och lösningar som ger förutsättningar för framtidens hållbara byggnader. Genom att arbeta och utvecklas som ett lag tillsammans med våra kunder, kan vi tillvarata vår gemensamma kunskapsbank, erfarenhet och lokala kännedom och driva förändring på riktigt. 

Tillsammans når vi längre

Utmaningarna för framtiden är många och komplexa, inte minst när det gäller byggnaderna där vi bor, arbetar, utbildar oss och får vård. Hur lyckas vi med den gröna omställningen? Hur konstruerar vi energieffektiva lösningar för en tid med stigande energipriser? Hur bygger vi hållbara tekniska lösningar som ger renare luft och vatten? Hur skapar vi ett uthålligt samhälle som vi med stolthet kan lämna över till nästa generation?

På INTEC arbetar vi med dessa frågor varje dag tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder expertis inom ett brett spektrum av fastighetstjänster för projektens hela livscykel, med målet att definiera, skapa förutsättningar för, och genomföra avancerad och inspirerande utveckling.

Teknisk kompetens och innovativ teknik

Våra erfarna byggkonsulter bidrar med såväl strategisk rådgivning och projektledning, som teknisk kompetens och innovativ teknik när platser ska utvecklas, moderna bostäder ska byggas eller komplexa byggnader ska formas. Till bostadsrättsföreningar erbjuder vi även trygg och handfast service för ett bekymmersfritt boende.

Men ingenting av det vi gör är möjligt utan ett nära samarbete med våra kunder. Därför tror vi på värderingar som man kanske framförallt brukar förknippa det lilla företaget med – alltid nära till hands, det personliga engagemanget, ansvarstagandet och den höga servicenivån. 

Heltäckande tjänster inom bygg

INTEC erbjuder kompletta konsulttjänster inom byggnation. Du hittar mer information under respektive verksamhetsområde.

Besiktning
Bostadsrättsföreningar
Brand
El
Energi
Ljusdesign
Lås och säkerhet
Projektstyrning
Rådgivning
Sprinkler
Styr och övervakning
Tele och data
Ventilation
VS

Tänker du som oss? Vill du också bidra till hållbarare byggnader och långsiktig samhällsnytta? Hör av dig till oss. Tillsammans når vi längre.

Hur kan vi hjälpa dig?

Möt en teknikkonsult som vill lite mer.