Värme och sanitet, VS

  • LCC/LCA beräkningar
  • CE märkningar 
  • Fjärrvärme/Kyla 

 

INTEC erbjuder konsulttjänster inom VS-området (värme och sanitet). Våra konsulter planerar och implementerar VS-lösningar som skapar bekväma och hållbara inomhusmiljöer.

Ett av våra specialistområden är energieffektiva och miljömedvetna lösningar som minskar energiförbrukning och miljöpåverkan. Vi utför energiutvärderingar, identifierar energibesparingsåtgärder och ger råd om implementering av förnybara energikällor.

Optimala värmesystem

INTEC:s tjänster inom värme inkluderar att analysera behoven och dimensionera effektiva och hållbara värmesystem, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller uppgradering av värme- och sanitetssystem. Vi tar hänsyn till olika faktorer som byggnadens storlek, användningsområde, energieffektivitet och hållbarhetsmål för att skapa optimala lösningar.

Vi kan också utföra energiberäkningar och hjälpa till med val av uppvärmningskällor, såsom fjärrvärme, värmepumpar eller solenergi.

Effektiva och hållbara sanitetslösningar

Inom sanitet erbjuder INTEC kompetens inom planering och utformning av sanitetsinstallationer för att uppfylla krav på hygien, komfort och vattenbesparing. Vi tar hänsyn till behoven hos olika användargrupper och utformar effektiva och hållbara lösningar för badrum, kök och andra sanitära faciliteter.

Vi kan även hjälpa till med att utvärdera och uppgradera befintliga system för att förbättra vattenkvaliteten och minska vattenförbrukningen.

LCC/LCA beräkningar

INTEC erbjuder LCC-beräkningar (Life Cycle Costing) och LCA-beräkningar (Life Cycle Assessment), för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller en byggnads VS-system.

Genom att analysera kostnader och miljöpåverkan över hela livscykeln kan vi identifiera de mest kostnadseffektiva och hållbara lösningarna för ett projekt. Med vår expertis och avancerade beräkningsverktyg kan vi optimera energiförbrukningen och minska de långsiktiga kostnaderna för drift och underhåll.

CE-märkningar

CE-märkning är en symbol för att produkterna överensstämmer med relevanta europeiska direktiv och standarder. Genom att välja CE-märkta produkter kan du vara säker på att de uppfyller höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Vi säkerställer att alla våra VS-produkter och VS-system uppfyller CE-märkningskraven för att garantera prestanda, hållbarhet och säkerhet.

Fjärrvärme/kyla

INTEC erbjuder professionella tjänster inom fjärrvärme och fjärrkyla för att ge effektiva och hållbara lösningar för uppvärmning och kylning av byggnader.

Genom att ansluta VS-systemet till fjärrvärmenätverket kan man dra nytta av en pålitlig och miljövänlig energikälla. Vi erbjuder installation, underhåll och reparation av fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Byggnaden kan då hålla en behaglig inomhusmiljö året runt, samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan minskar.