”Alla stora idéer har en gång varit små.”

Många företag säger att de är nyskapande. Tyvärr är det färre som lever upp till det. Vi på INTEC ville annorlunda och därför nyskapade vi ett helt nytt företag med människor som vill lite mer, vill nå lite längre.

När INTEC startade var vår inställning tydlig. Vi ville vara ett modernt teknikkonsultföretag som tror på förändring. Vi tänkte, att har man ingen historia kan man bara bygga framtiden genom att tänka framåt.

Hur ska ett teknikkonsultföretag vara? Egentligen?

Våren 2020 träffades ett antal framåtblickande eldsjälar någonstans i Dalarna. Alla hade idéer om hur ett modernt teknikkonsultföretag skulle drivas för att på bästa sätt möta framtidens utmaningar.

Det som alla var eniga om var att det nya företaget helhjärtat skulle arbeta för en grön omställning, och samtidigt bidra till lönsamhet för kunderna. Hur kan vi skapa ett uthålligt samhälle som vi med stolthet kan lämna över till nästa generation, var en fråga vi ställde oss. Hur kan vi som teknikkonsulter bidra till det och skapa värde för våra kunder?

Arbeta tillsammans som ett lag

En annan sak som vi var eniga om var insikten att vi måste arbeta tillsammans som ett lag och ta vara på vår gemensamma kunskap, kompetens och erfarenhet för att bli framgångsrika. Och att vi ska ha kul när vi gör det! Lusten är en stark drivkraft till förändring.

För oss betyder att arbeta tillsammans, att inte bara göra det inom företaget, utan också göra det nära våra kunder, deras verksamhet, affär och mål. Det nya företaget, som fick namnet INTEC, skulle ta helhetsansvar, från idé till genomförande och förvaltning.

Alla har vi varit små

Astrid Lindgren lär ha sagt att ”alla stora idéer har en gång varit små”. Det skulle visa sig att många hade samma tankar och idéer som vi. Det som startade i liten skala skulle snart växa i snabb takt.

När 2021 inleddes hade INTEC etablerat fyra kontor i Mellansverige. Vid årets utgång hade antalet växt till 10. Idag har vi ett stort antal kontor i både Sverige och Norge. Och vi växer hela tiden. Kraften i vårt erbjudande och det vi tror på blir allt större.

Att ha värderingar som ett litet företag tycker vi är stort

Men på ett sätt kommer vi aldrig att bli stora. Vi tror nämligen på värderingar som framförallt brukar förknippas med det lilla företaget – alltid nära till hands, det personliga bemötandet, ansvarstagandet och den höga servicenivån. De värderingarna kommer vi aldrig att överge.

Engagemanget hos människor i kombination med tekniska möjligheter tar oss längre. Beyond Engineering.