Ventilation

INTEC:s tjänster inom ventilation inkluderar analys och utvärdering av ventilationssystemens behov i en given byggnad, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller uppgradering av ventilationssystem.

För att skapa optimala och hälsosamma inomhusmiljöer tar vi hänsyn till faktorer som byggnadens storlek, användningsområde, antal personer och klimatförhållanden. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa ventilationslösningar som skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Design och projektering av ventilationssystem

INTEC erbjuder design och projektering av ventilationssystem, inklusive val av rätt luftflöden, placering av luftintag och utblås, samt val av lämpliga filter och utrustning. Vi kan också utföra energiberäkningar och rekommendera energieffektiva lösningar för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan.

Ventilationssimuleringar och analyser

Vårt team av experter inom ventilation kan också utföra ventilationssimuleringar och analyser för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och möter gällande standarder och krav. Vi kan även bistå med att utvärdera och förbättra befintliga ventilationssystem för att öka inomhusluftkvaliteten och höja energieffektiviteten.