Brand

  • Brandskyddsbeskrivningar
  • Riskhantering
  • Energi/driftoptimering

 

INTEC:s mål är att skapa trygga arbetsmiljöer och säkra byggnader. Tillsammans med vår kund utformar vi skräddarsydda lösningar som är enkla att hantera, pålitliga och hållbara.

Professionella brandskyddsbeskrivningar

För att säkerställa att en byggnad uppfyller alla nödvändiga brandsäkerhetskrav, erbjuder INTEC professionella brandskyddsbeskrivningar. Genom att analysera fastighetens unika behov och risken för brand, utformar vi sedan skräddarsydda brandskyddsåtgärder som minimerar risken för skador på människor och egendom.

Vi arbetar efter de senaste riktlinjerna och standarderna för att garantera att brandskyddssystemet är pålitligt och effektivt.

Experter på riskhantering

Det är viktigt att ligga steget före, och identifiera och hantera risker i en byggnad för att minimera potentiella faror och incidenter.

INTEC genomför noggranna riskanalyser och implementerar åtgärder som förebygger brand och minimerar konsekvenserna vid en eventuell händelse.

Genom förebyggande åtgärder och bästa praxis inom riskhantering kan vi skapa en arbetsmiljö som är trygg och ett säkert skydd för företagets egendom.