Infrastruktur.

En möjliggörare för en grön och effektiv omställning.

Sverige, liksom många andra länder, står inför stora åtaganden när det gäller underhåll av befintlig infrastruktur och byggande av nya centrala försörjningssystem. INTEC bidrar med såväl strategisk rådgivning, projektledning, riskhantering, som teknisk kompetens – en möjliggörare för en grön och effektiv omställning.

Infrastruktur som vägar, energi, el och vattenförsörjning är en vital del i vårt moderna samhälle. Utan den fungerar inte vardagen för någon av oss. 

För att Sverige ska fortsätta vara attraktivt, behövs en utbyggd infrastruktur som kan bidra till ett välfungerande samhälle och en stark ekonomi. Investeringsbehoven är stora, och takten måste bli högre. Användning av avancerade tekniska system och ökad digitalisering är absolut nödvändig för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. 

På INTEC drivs vi av lusten att skapa förändring på riktigt och skapa långsiktig samhällsnytta. Vi har lång erfarenhet inom komplexa och multidisciplinära ingenjörsprojekt. Dagligen arbetar vi med resilienta tekniska lösningar som minskar energiförbrukning och ger renare vatten och luft. Vi finns med under projektets alla faser, från idé till genomförande och förvaltning.

Men ingenting av det är möjligt om vi inte gör det tillsammans med våra kunder. Endast genom att arbeta nära varandra kan vi lyckas i omställningen till ett hållbart och levande samhälle. 

Drivs du också av att skapa förändringar på riktigt? Hör av dig. Tillsammans kan vi göra framtidens väg möjlig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Möt en teknikkonsult som vill lite mer.