Möt en teknikkonsult som vill lite mer.

På INTEC arbetar vi dagligen med tekniska lösningar som gör vardagen enklare, mer kostnadseffektiv och minskar klimatavtrycket. Vad kan vi hjälpa dig med? Tillsammans når vi längre. 

Ekonomiavdelningen kontaktas via E-post: ekonomi@intec.se

Anders Lundin

VD

+46 (0)70 277 50 90

anders.lundin@intec.se

Peter Hjelmze

Vice VD

+46 (0)73 862 16 62

peter.hjelmze@intec.se

Ida Vigander

HR-chef

+46 (0)73 656 75 21

ida.vigander@intec.se

Andreas Pietiläinen

Ekonomichef

+46 (0)70 298 20 45

andreas.pietilainen@intec.se

Mattias Bosell

IT-chef

+46 (0)73 862 16 04

mattias.bosell@intec.se

Alingsås

Olle Häggmark

+46 (0)73 380 77 91

olle.haggmark@intec.se

Avesta

Ronny Tenggren

+46 (0)70 810 75 77

ronny.tenggren@intec.se

Borlänge

Ronny Tenggren

+46 (0)70 810 75 77

ronny.tenggren@intec.se

Håkan Andersson

VVS-Energi-Styr

+46 (0)73 862 16 01

hakan.andersson@intec.se

Mathias Persson

Brand och risk

+46 (0)73 862 16 13

mathias.persson@intec.se

Mattias Grop

Installationsledning

+46 (0)70 533 47 86

mattias.grop@intec.se

Jimmy Vahlström

Infrastruktur

+46 (0)73 862 04 57

jimmy.vahlstrom@intec.se

Borås

Magnus Tholin

+46 (0)76 866 47 57

magnus.tholin@intec.se

Jasmin Muharemovic

Kalkyl, El och VVS

+46 (0)72 888 74 50

jasmin.muharemovic@intec.se

Peter Helgesson

VVS

+46 (0)73 862 10 88

peter.helgesson@intec.se

Leif Svensson

El

+46 (0)73 862 22 66

leif.svensson@intec.se

Eskilstuna

Filip Eriksson

+46 (0)73 862 16 23

filip.eriksson@intec.se

Sami Linde

VVS

+46 (0)73 862 01 10

sami.linde@intec.se

Falun

Magnus Berggren

El

+46 (0)73 862 16 18

magnus.berggren@intec.se

Jimmy Vahlström

Infrastruktur

+46 (0)73 862 04 57

jimmy.vahlstrom@intec.se

Gävle

Peter Landblom

+46 (0)70 272 34 32

peter.landblom@intec.se

Göteborg

Joakim Magnusson

+46 (0)73 862 50 83

joakim.magnusson@intec.se

Jimmy Vahlström

Infrastruktur

+46 (0)73 862 04 57

jimmy.vahlstrom@intec.se

Peter Boman

El

+46 (0)73 862 10 74

peter.boman@intec.se

Martin Mann

VVS

+46 (0) 73 - 862 16 33

martin.mann@intec.se

Malin Persson

Projektledning

+46 (0) 70 - 553 44 77

malin.persson@intec.se

Karlstad

Fredrik Bengtsson

+46 (0)73 862 10 50

fredrik.bengtsson@intec.se

Katrineholm

Mats Wiström

+46 (0)73 862 10 72

mats.wistrom@intec.se

Max Larsson

Sprinkler

+46 (0)73 862 56 65

max.larsson@intec.se

Linköping

Kim Bergehed

+46 (0)76 800 08 56

kim@planproj.se

Luleå

Janne Päkkilä

+46 (0)70 311 21 42

janne.pakkila@intec.se

Mikael Edelsvärd

Infrastruktur

+46 (0)73 032 17 67

mikael.edelsvard@intec.se

Malmö

Veselin Kosovic

Besiktning

+46 (0)76 146 63 60

veselin.kosovic@intec.se

Mümin Adem

VVS

+46 (0)73 423 29 71

mumin.adem@intec.se

Andreas Petersson

EL

+46 (0)70 36 36 046

andreas.petersson@intec.se

Mora

Christoffer Aho

+46 (0)72 - 224 11 42

christoffer.aho@intec.se

Mönsterås

Norrköping

Eddie Melin

+46 (0)70 276 17 25

eddie.melin@intec.se

Nässjö

Skövde

Lamija Catovic

+46 (0)73-862 16 70

lamija.catovic@intec.se

Mårten Wiberg

Brand och risk

+46 (0)73 862 01 17

marten.wiberg@intec.se

Stenungsund

Andreas Hjelm

+456 (0)73-201 56 58

andreas.hjelm@intec.se

Stockholm

Anders Larsson

+46 (0)73 862 56 74

anders.larsson@intec.se

Pierre Fristedt

Energi

+46 (0) 73 862 10 91

pierre.fristedt@intec.se

Ronny Sild

Sprinkler

+46 (0)73 862 56 69

ronny.sild@intec.se

Stephanie Danielsson

Brand och Risk

+46 (0)72 504 63 80

stephanie.danielsson@intec.se

Kim Höglund

OVAU

46 (0) 73-862 03 68

kim.hoglund@ovau.se

Ricky Olars

Infrastruktur

+46 (0)73 862 04 55

ricky.olars@intec.se

Dag Klevby

Projektledning

+46 (0)73 862 16 90

dag.klevby@intec.se

Yasser Mostofi

Projekteringsledning

+46 (0)73 862 05 12

yasser.mostofi@intec.se

Frank Larsson

ROT

+46 (0)73 862 69 46

frank.larsson@intec.se

Natasha Mårder

Stambyten

+46 (0)73 862 52 55

natasha.marder@intec.se

Mikael Hägg

Besiktningar

+46 (0)73 862 55 81

mikael.hagg@intec.se

Frida Krantz Röhne

Projektutveckling, stora projekt

+46 (0)73 862 16 82

frida.krantzrohne@intec.se

Peter Andersson

Markutveckling, planprocessen

+46 (0)73 862 16 53

peter.andersson@intec.se

Sandra Greisman

Plats- och stadsutveckling

+46 (0)70 757 38 00

sandra.greisman@intec.se

Fredrik Westin

Industri

+46 (0)73 - 862 01 88

fredrik.westin@intec.se

Sundsvall

Ronny Tenggren

+46 (0)70 810 75 77

ronny.tenggren@intec.se

Trollhättan

Mattias Gunnarsson

Brand

+46 (0)73 862 10 65

mattias.gunnarsson@intec.se

Lars Engström

El

+46 (0)73 862 10 28

lars.engstrom@intec.se

Uppsala

Mats Wiström

+46 (0)73 862 10 72

mats.wistrom@intec.se

Björn Wettervik

VVS

+46 (0)73 862 56 61

bjorn.wettervik@intec.se

Stefan Thorslund

El

+46 (0)70 669 13 59

stefan.thorslund@intec.se

Lars Brännström

Lås och säkerhet

+46 (0)73 862 10 73

lars.brannstrom@intec.se

Håkan Anstrén

Fastighetsautomation

+46 (0)73 862 56 50

hakan.anstren@intec.se

Varberg

Kristian Pernevill

+46 (0)76 147 32 64

kristian.pernevill@intec.se

Västerås

Jonas Wallin

VVS

+46 (0)70 649 65 26

jonas.wallin@intec.se

Kristian Windahl

Industri

+46 (0)734 38 24 34

kristian.windahl@intec.se

Daniel Knifström

El

+46 (0)70 610 45 00

daniel.knifstrom@intec.se

Örebro

Jacob Berg

+46 (0)73 862 16 03

jacob.berg@intec.se

Samuel Junggren

VS

+46 (0)70 620 40 94

samuel.junggren@intec.se

Sara Hadad

VS

+46 (0)70 253 90 34

sara.hadad@intec.se

Jonny Järnmark

El

+46 (0)73 862 10 59

jonny.jarnmark@intec.se

Mikael Flink

Sprinkler

+46 (0)73 862 56 64

mikael.flink@intec.se

Thomas Ahlström

Ventilation/Energi

+46 (0)70 498 41 76

thomas.ahlstrom@intec.se

Daniel Hjalmarsson

Infrastruktur

+46 (0)73 862 37 53

daniel.hjalmarsson@intec.se