Styr och övervakning

INTEC erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar för att effektivisera drift av tekniska installationer. Vårt mål är att skapa smarta och användarvänliga styr- och övervakningssystem som ökar energieffektivitet, minskar driftskostnader och förbättrar komforten.

Genom att integrera avancerade styrenheter och övervakningssystem kan en byggnads olika funktioner och komponenter, som t ex ventilation, värme, kyla, belysning och säkerhet, kontrolleras och övervakas.

Avancerade sensorer och automatiserade funktioner

Med hjälp av avancerade sensorer och automatiserade funktioner optimeras användning av energi och resurser i realtid. Eventuella avvikelser eller problem kan snabbt åtgärdas.

Vårt team av erfarna tekniker är väl förtrogna med de senaste teknologierna och industriella standarder, och arbetar noggrant för att säkerställa en smidig integration och drift av styr- och övervakningssystem.