Inom el arbetar vi med alla kompetenser såsom kraft, belysning, tele, säkerhet och kommunikation.

Vi utför bland annat:

 • Projektering av alla discipliner
 • Utredningar
 • Kalkyler
 • Besiktningar
 • Energideklarationer
 • Provningar
 • Energicertifieringar
 • Riskhantering
 • LCC/LCA beräkningar
 • CE märkningar
 • Belysningsdesign
 • Installationssamordning
 • BIM/CAD samordning
 • Energi/driftoptimering
 • Systemintegration
 • Mm mm