Rådgivning

  • Utredningar
  • AMA-beskrivningar
  • Mängdförteckningar
  • Kalkyler
  • Riskhantering
  • Trafikanordningsplaner

 

INTEC erbjuder professionell rådgivning inom utredningar, AMA-beskrivningar, mängdförteckningar, kalkyler och riskhantering. 

Med vår expertkunskap bidrar vi med värdefulla insikter och rekommendationer så att beställaren kan fatta välgrundade beslut för att kunna säkerställa högsta standard och kvalitet i projekten. 

Oavsett om det gäller att analysera och utvärdera projektalternativ, upprätta detaljerade beskrivningar, hantera risker eller trafikanordningsplanering, har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta projektet i mål på bästa sätt.