Gata, mark och väg - Konsulttjänster för transportinfrastruktur

INTEC skapar säkra och effektiva transportinfrastrukturer genom vägplanering. Vi tar hänsyn till trafikflöden, kapacitet och trafiksäkerhet för att skapa optimerade vägplaner. 

Oavsett om det handlar om att utforma stadsgator, landsvägar eller komplexa vägprojekt, har vi lång erfarenhet och stor kompetens inom området, och levererar lösningar av högsta kvalitet.