Besiktning

  • Entreprenadbesiktning
  • Statusbesiktning

 

INTEC erbjuder professionella besiktningstjänster, inklusive entreprenadbesiktning och statusbesiktning. Vårt erfarna team av besiktningsmän utför noggranna och objektiva bedömningar av projekt eller fastigheter. 

Genom våra besiktningar kan beställaren säkerställa att arbetet utförs enligt avtalade specifikationer och kvalitetsstandarder. Vi levererar omfattande rapporter och rekommendationer för att hjälpa beställaren att fatta välgrundade beslut och säkerställa att projektet uppfyller alla krav och regler.