Projektstyrning inom industrin

  • Projektledning
  • Konstruktionsledning

 

I ett projekt är det många bitar som ska läggas på plats för att det ska bli framgångsrikt. Tidplan, teknisk specifikation, budget, leverantörer, ansvar för projektmedlemmar, är några av dem. För att lyckas med detta krävs erfarenhet av ledarskap, projektstyrning och förståelse för verksamheten och projektens behov och mål. 

INTEC erbjuder specialiserad konsultation inom projektstyrning för industriella projekt. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att effektivisera och optimera sina projektprocesser. 

Oavsett om det gäller stora eller mindre industriella projekt, erbjuder INTEC skräddarsydda lösningar inom projektstyrning. Vi erbjuder bland annat rådgivning och stöd för att skapa tydliga mål, planering och organisation av resurser, hantering av tidslinjer och budgetar.