Processteknik för industrier

INTEC har hög kompetens inom processteknik och kan säkerställa en effektiv och säker hantering av processer inom olika industriella områden. Inom processtjänster erbjuder vi konstruktion av processrörsystem för olika branscher, inklusive life science, vatten/avlopp och processindustri. 

Vi designar och dimensionerar effektiva och pålitliga processrörsystem som uppfyller branschspecifika krav och standarder, liksom optimerade flödeslösningar, hantering av materialtransport, och implementering av säkerhets- och övervakningssystem.