Mekanik, konsultjänster för industrin

Inom våra mekaniktjänster erbjuder INTEC konstruktion och beräkning för produktutveckling och tillverkning inom olika branscher, som automotive, life science och maskinstyrning.

INTEC erbjuder design och dimensionering av mekaniska komponenter och system för att uppfylla specifika krav som säkerställer hög kvalitet och pålitlighet. 

Genom vår expertis inom mekanik kan vi bidra till en framgångsrik produktutveckling och tillverkning för våra kunder. Vi har stor erfarenhet inom hantering av de flesta konstruktionsverktyg på marknaden, vilket gör att vi kan skapa effektiva och noggranna lösningar.