Mark och Fastighetsutveckling

Planprocesser, detaljplaner och genomförande av exploateringsprojekt kräver tid, erfarenhet, resurser och samordning. 

Vi är experter på samhällsbyggnadsprocessen och vet vilka åtgärder som behövs när och vad som krävs för att driva projekten framåt. Som projektledare & rådgivare brinner vi för att skapa lönsamma och framgångsrika projekt.

Vi hjälper våra kunder med:

  • Projektutveckling
  • Driver detaljplanearbetet
  • Genomför utredningar i tidiga skeden
  • Rådgivning i bygglov
  • Agerar sakkunnig i rättighet- och rådighetsfrågor
  • Avtal

Som projektledare tar vi ert exploateringsprojekt från start till mål.

 

Strategi och expertis inom mark- och fastigheter

Planprocesser och detaljplaner kräver ofta mycket tid, resurser och specialister. Vi är experter på samhällsbyggnadsprocessen och vet vilka utredningar som behövs och hur samordning, innovation och partnering kan driva projekten framåt.

Vi hjälper till med strategiskt arbete inför översiktsplanearbetet, utredningar i tidiga skeden och kan ta ett exploateringsprojekt från start till mål.

Vi värnar om kundens affär, nu och sen.

Vi utvecklar markaffärer och agerar som fastighetsägarens eller markägarens rådgivare i utvecklingsprojekten.

Vår breda och specialiserade kompetens passar bra när vi jobbar med nya affärsplaner för framtidens samhälle och tar fram omvärldsanalyser, koncept och handlingsplaner.

Multidisciplinärt och innovativt

Vi samordnar kompetens inom utveckling av stadskärnor, städer och infrastruktur för framtidens samhälle. Våra generalister hjälper till att lösa svåra utmaningar och skapa långsiktighet i små och stora projekt. Att samordna flera viljor, uppdrag och investeringshorisonter är något vi verkligen gillar med vårt jobb!

Våra specialister kommer in där de gör som mest nytta och vi erbjuder ett komplett utbud inom byggnad, industri och infrastruktur med projektledare och specialister inom allt som har med hållbara och framtidssäkrade fastigheter att göra.

Vi jobbar i gärna i väldigt tidiga skeden. Ibland så tidiga att de kan räknas som proaktiv förvaltning.

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Frida Krantz Röhne

Projektutveckling, stora projekt

+46 (0)73 862 16 82

frida.krantzrohne@intec.se

Peter Andersson

Markutveckling, planprocessen

+46 (0)73 862 16 53

peter.andersson@intec.se