Kommersiell stadsutveckling

Ett välmående lokalt näringsliv och fyllda lokaler i bottenvåningen i bostadshus och stadsdelscentrum skapar trygghet och attraktionskraft.

Vi hjälper våra kunder med strategiska planer för näringsliv, offentlig service, butiker och stadsrum.

Vi vet hur lokaler ska utformas så att de fungerar för butiker eller caféer. Vi kan bedöma flöden av besökare, omsättningspotential för hyresgäster och värdet för dig som kund.

Vi hjälper dig som kund att ta fram och genomföra:

  • Marknads- och näringslivsanalyser
  • Processledning & platsutveckling
  • Kommersiell Due Diligence
  • Byggherresamverkan
  • Innovationslabb & workshopserier
  • Uthyrningsstrategier & koncept
  • Omvärldsanalyser

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Sandra Greisman

Plats- och stadsutveckling

+46 (0)70 757 38 00

sandra.greisman@intec.se