Uppdrag: Besiktning

Kategori: Solcellspark

Byggherre: ALight

Uppdragsgivare: ALight

År: 2022

Solcellsparken i Skurup

Solcellsparken

i Skurup

Besiktning av Sveriges största solcellspark!

Bakom investeringen i solcellsparken står Infranode, en svensk infrastrukturfond som investerar hållbart och förvaltar 10 miljarder kronor i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år. Solcellsparken i Skurup kommer börja producera el under våren 2022. Parken kommer att ha en installerad effekt på 18 MW och en normalårsproduktion på ca 19 GWh och kommer där med vara den största solcellsparken i Sverige när den tas i bruk.

Kontakta oss

om du vill veta mer om projektet Solcellsparken i Skurup.

Veselin Kosovic

Besiktning

+46 (0)76 146 63 60

veselin.kosovic@intec.se