Uppdrag: Energieffektivisering

Kategori: Butikslokal

Byggherre: Humlegården Fastigheter

Uppdragsgivare: Humlegården Fastigheter

År: 2023

Humlegården 1

Humlegården

Kv. Österbotten 18

Hyresgästanpassning av heminredningsbutik på Birger Jarlsgatan

Byggnaden uppfördes på Birger Jarlsgatan 27 under åren 1910-1912 av byggmästaren och byggherren E Lundberg. Arkitekten hette C G Bergsten. Hela huset var ursprungligen avsett för bostadsändamål frånsett den i bottenvåningen inredda teatern, sedermera biograf, nattklubb och numera butik för heminredning. Humlegården Fastigheter köpte fastigheten under sensommaren 1999.

Byggnaden är på ca 4300 m2 och består idag främst av kontorslokaler.

Vårt uppdrag I denna byggnad var att hyresgästanpassa heminredningsbutiken på ca 1100m² i flera plan. Med ett lyckat slutresultat fick vi på INTEC förtroende att utreda möjligheten att energioptimera butiksplanerna. För att öka energiåtervinningen ersattes befintligt luftbehandlingssystem med ett nytt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och kanalsystem. Detta resulterade i en minskad energiförbrukning med två tredjedelar.

Humlegården 2
Humlegården 3

Kontakta oss

om du vill veta mer om projektet Humlegården

Mathias Gustafsson

VVS

073-862 10 86

mathias.gustafsson@intec.se