INTEC får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm

INTEC får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm

2021-07-01

Tunnelbanan i Stockholm växer och när tunnelbanenätet blir större behövs fler tåg. För att kunna ta hand om de nya tågen ska den befintliga Högdalsdepån byggas ut.

Syftet med projektet är att genom en utbyggnad av depån i Högdalen tillgodose det utökade depåkapacitetsbehovet som följer av den utbyggda tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det görs genom att bygga fler uppställningsplatser, nya verkstadsplatser för de nya C30-fordonen, ny tvätthall, ny saneringshall samt fler plattformar för städning av tågen. Utöver detta byggs en ny likriktarstation för att försörja den nya uppställningshallen under jord med elkraft.

Intec har anlitats av Rörgruppen, GK och Ohmegi för projekteringsuppdraget som i sin tur fått installationsuppdraget av NCC och Region Stockholm. Projektet utförs i samverksansentreprenad. Projekteringen har inletts och projektet beräknas vara klart 2025.