Energibidrag vid effektivisering – INTEC garanterar resultat!

Energibidrag vid effektivisering – INTEC garanterar resultat!

2021-11-18

Den 20 juni 2021 beslutade regeringen att inför ett nytt stöd till energieffektivisering av flerbostadshus. Energibidraget uppgår till 50% av merkostnaderna för att nå energikraven!

För vem?

Energibidraget är framtaget för bostadslägenheter som upplåts med Hyresrätter, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

För att kunna ta del av energibidraget krävs det att byggnaden har ett primärenergital på över 100 Kwh/m2 och år och att detta minskas med minst 20%.

Minst 50% av byggnadens Atemp måste innehålla bostadslägenheter. Alternativt att minst 65% av byggnaden är bostadslägenheter.

Varför?

Efter effektivisering av anläggningen så ökar komforten och välmående för hyresgäster/bostadsrättsinnehavare.

Ger reducerad miljöpåverkan via lägre energiförbrukning och minskade emissioner.

Fastighetsvärdet ökar via ökat driftnetto.

Hur?

Med oss blir det ett GARANTERAT RESULTAT och 5 års garanti.

Energisamarbetet med oss omfattar allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet.

För att nå upp till de nivåer i energieffektivisering krävs ofta en kombination av åtgärder som vi på INTEC tillgodoser, detta kan innebära allt från rena byggåtgärder till ombyggnad av installationssystem eller optimering av befintliga. Det finns ofta en enkel lösning på ett komplicerat problem… Vi är INTEC!

Kontakta någon av våra duktiga medarbetare:

Hela Sverige: mikael.lezdins@intec.se, 073-369 93 68

Karlstad, Västra Svealand: anton.dahlberg@intec.se, 072 – 548 62 12

Norr om Sundsvall: janne.pakkila@intec.se, 070-311 21 42

Mälardalen: erik.beck@intec.se, 073-862 10 92