INTEC består av ingeniører innen elektro, ITB, VVS, energi, industri og brann.

I Norge har vi rådgivere innen følgende fagområder:

  • Brannsikkerhet og risikostyring
  • Bygningsfysikk
  • BREEAM
  • Energi- og miljø
  • Sprinkler

 

Brannsikkerhet og risikostyring

Rådgivning og prosjektering fra prosjektutvikling til bruksfase: Brannkonsept, branntegninger, rømningsplaner, o-planer, fraviksanalyser, beregninger, simuleringer av røyk, varme, stråling og rømning, risikoanalyser, hazid, tilstandsvurderinger, branndokumentasjon for eksisterende bygg, vurdering av brannvern i byggetiden, due diligence og kontroll av prosjektering og utførelse.

Bygningsfysikk og energi

Rådgivning og prosjektering fra prosjektutvikling til bruksfase: Enøk-analyser, energimerking, energiberegninger, lavenergibygg, passivhus, plusshus, inneklimasimulering, dagslysberegning, energivurdering av tekniske anlegg, tilstandsanalyser og due diligence, kontroll av varmeisolasjon, fukt og tetthet, kuldebroberegning, radonsikring, energibruk og uavhengig kontroll.

BREEAM, miljø og taksonomi

Miljørådgivning for både nye og eksisterende bygg: Klimagassregnskap, BREEAM-NOR og In Use, miljøprogram, LCC og LCA, ombruk, materialvalg og EPDer, miljøkartlegging og miljøsanering, avfallsplaner og vurdering av energikilder. Vi hjelper gjerne din virksomhet med å fastsette klimamål, redusere klimaavtrykk og taksonomi.

Sprinkler

Rådgivning, prosjektering og FG-kontroll av sprinkleranlegg for alle typer bygg (NS-EN 12845, Boligsprinkler, ESFR).

 

Vi har som mål om å kunne tilby VVS, elektro og ITB innen kort tid.