Reality Capture / 3D Scanning

Inom tjänsteområdet Reality Capture erbjuder INTEC innovativa och teknikdrivna lösningar för att skapa digitala modeller och visualiseringar av fysiska platser, objekt och fastigheter. 

Genom 3D-laserskanning och andra metoder kan vi hjälpa kunden med design, planering, underhåll, och att skapa nya ritningar om de befintliga inte stämmer.