Multidisciplinärt uppdrag vid Trafikverkets huvudkontor

2023-03-28

INTEC har varit delaktiga i projekteringen av i stort sett alla tekniska installationer i fastigheten.

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad under flera års tid. INTEC har varit delaktiga i projekteringen av i stort sett alla tekniska installationer i fastigheten såsom El, Tele, Lås, Larm, VS, Vent, Styr, Sprinkler, Miljö och klimat.

Thomas Johansson som ansvarat för VVS-projekteringen medverkade nyligen i en artikel i facktidningen Energi & miljö där man kan läsa mer om projektet och de tekniska lösningar och installationer som gjorts. Artikeln kan läsas i sin helhet här.

Gott samarbete

Arbetet har genomförts i nära och gott samarbete med fastighetsägaren Diös, hyresgästen Trafikverket och entreprenörerna som utfört installationerna för att hitta de bästa och smartaste lösningarna. Många delar har bytts ut i sin helhet medan andra har kunnat återanvändas. Stor vikt har lagts vid värdet att återbruka det som varit möjligt ur ett ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt hållbart perspektiv.  

Höga krav har ställts på att höja säkerheten för verksamheten gällande såväl redundans och driftsäkerhet av tillexempel el, tele, data och säkerhetssystem som fysiskt skydd mot intrång av obehöriga.

– Om- och tillbyggnaden har skett i etapper mellan 2019 och 2022. En stor utmaning i projektet har varit att hålla befintliga byggnader i full drift för verksamheten gällande försörjning av el, data, vatten och värme. Parallell infrastruktur har byggts upp och successivt har byggnad för byggnad växlats över till nya moderna försörjningar, säger Ronny Tenggren som har samordnat projektet för INTECs räkning. 

Kontakta oss

om du vill veta mer

Ronny Tenggren

+46 (0)70 810 75 77

ronny.tenggren@intec.se