Projekt med fokus på återbruk

2023-09-21

Kronåsen i Uppsala är ett ombyggnads- och återbruksprojekt, där Uppsala universitets tidigare lokaler håller på att anpassas till en modern, kommunal gymnasieskola för 1 400 elever.

INTEC ansvarar för projekteringen av VS och Rörgruppen för själva installationen.

Lundellska Skolan FOTO Anders Bobert

Lundellska skolan. Foto: Anders Bobert

Kronåsen i Uppsala är ett ombyggnads- och återbruksprojekt, där Uppsala universitets tidigare lokaler håller på att anpassas till en modern, kommunal gymnasieskola för 1 400 elever.

INTEC ansvarar för projekteringen av VS och Rörgruppen för själva installationen.

Projektet ligger i anslutning till Lundellska skolans befintliga lokaler i Uppsala och omfattar fyra byggnader med en sammanlagd yta på 20 000 kvadratmeter samt en skolgård på drygt 10 000 kvadratmeter.

Tillsammans med Rörgruppen har INTEC gjort en omfattande inventering av det befintliga materialet, för att se hur mycket av det som kunde återbrukas. Cirka 80 procent av radiatorerna har kunnat återbrukas, men även sanitetsporslin som till exempel tvättställ och WC-stolar har återbrukats till cirka 60 procent.

– I det här projektet är det stort fokus på hållbarhet och kraven på att återbruka så mycket som möjligt är höga. Allt som var i bra skick sedan tidigare har vi återanvänt. Vi ersatte dock blandare till de flesta tvättställen och satt dit ny spolmekanism i WC-stolarna, i övrigt har mycket gått att återbruka, berättar Jacob Berg, vd på INTEC Mitt.

I projektet har det även genomförts beräkningar gällande koldioxidekvivalenter som är ett mått på utsläpp av växthusgaser, vilket tar hänsyn till påverkan av växthuseffekt och den globala uppvärmningen.

– Ofta ligger nyproduktion av liknande byggnader på cirka 300 kilo CO2e/BTA (koldioxidekvivalent/bruttototalarea). Detta projekt kommer preliminärt att landa på cirka 44 CO2e/BTA. Av detta står VS-delen för cirka 1,6 kilo CO2e/BTA, vilket är en bråkdel av vad som är normalt jämfört med nyproduktion, berättar Jacob Berg.

– Allt oftare stöter vi på återbruksprojekt som kopplas till CO2-ekvivalenter. Återbruksprojekt har visserligen funnits länge, men då har det mer kopplats till ekonomiska besparingar, inte hållbarhet i första hand. Men idag ser vi en ökning där både ekonomi och hållbarhet ingår i återbruk.

– Vi är färdiga med projekteringen och etapp ett har avslutats under sommaren med inflyttning i en av byggnaderna. Parallellt pågår etapp två med beräknad inflyttning i den större kasernbyggnaden hösten 2024. Den gamla och anrika administrativa byggnaden kräver varsam renovering, exempelvis ska många av originaldetaljerna behållas.

I projektet är Hemsö fastigheter beställare och Zengun

Kontakta oss om du vill veta mer

Jacob Berg

+46 (0)73 862 16 03

jacob.berg@intec.se