INTEC får uppdrag vid kv Ångqvarn

2022-10-13

INTEC har fått i uppdrag av Atrium Ljungberg att ansvara för projektering av vattensprinklersystem när industrilokalerna i kvarteret Ångqvarn i Uppsala ska byggas om till kontorslokaler.

Kvarteret Ångkvarn Uppsala

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ska bygga om kvarteret Ångqvarn i Uppsala. Målet är att utveckla kvarteret till en unik mötesplats nära Stadsträdgården och Fyrisån. En historisk mittpunkt vid framtida Skeppskajen, som binder samman innerstaden med bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Inför ombyggnationen har INTEC fått i uppdrag att ansvara för projektering av fastighetens automatiska vattensprinklersystem.

Inflyttning 2005

Projekt inleddes våren 2022 med framtagande av programhandling som blev färdig under sommaren 2022. Nu pågår arbetet med framtagande av systemhandling och därefter inleds skedet med bygghandling innan det är dags sätta i gång med själva ombyggnationen. Enligt den preliminära tidplanen beräknas inflyttning ske under Q4 2025.

– Vi på INTEC är mycket stolta att få förtroendet att vara delaktiga i projektet och varsamt utveckla dessa industrihistoriska byggnader i Uppsala till moderna och kreativa miljöer för kontor och andra verksamhet säger Mikael Flink som ansvarar för projektet på INTEC.   

Kvarteret Ångqvarns kontorsbyggnader bär alla på en fascinerande industrihistoria och erbjuder kreativa och inspirerande miljöer. Var och en på sitt sätt där Spegelkvarnen, Tegelsilon och Jästfabriken har sina helt unika karaktärer samtidigt som gedigna material, luftiga rum och vackra lokaler förenar de tre. Byggnaderna har en gemensam lobby, hjärtat i kontorskvarteret, som bjuder in till möten, samarbete och idéskapande. En kreativ arbetsplats på dagen och en inspirerande samlingsplats på kvällen.

I Kvarteret Ångqvarn utvecklar Atrium Ljungberg en framstående del av Uppsalas industriella arv till kontor för ett innovativt och idérikt företagande. De tre vackra tegelbyggnaderna intill Fyrisån renoveras varsamt med planerad inflyttning 2025. 

Läs mer på al.se/kvarteretangqvarn

Kontakta oss

om du vill veta mer om kv Ångkvarn

Mikael Flink

Sprinkler

+46 (0)73 862 56 64

mikael.flink@intec.se