INTEC certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

2023-07-06

Vi är stolta över att INTEC nu är certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem ) och ISO 14001 (Miljöledningssytem)

Certifiering ISO 9001 och ISO 14001

INTEC har sedan starten av bolaget arbetat i enlighet med dessa två standarder och våra processer har byggts upp med utgångspunkt från verksamhetens behov och anpassats för att möta ISO certifieringarna.

"Under 2021 kände vi oss mogna för att inleda certifieringsprocessen och målet sattes upp att certifieringarna skulle vara på plats inför sommaren 2023", säger Karl Kind, kvalitetschef på INTEC.

Vi är stolta över dessa certifieringar och ser det som ytterligare ett kvitto och bevis på att INTEC håller en hög kvalitét i våra affärer och leveranser.

Kontakta oss

om du vill veta mer.

Karl Kind

Kvalitetschef

073 - 862 10 55

karl.kind@intec.se