INTEC vinner ramavtal med Kriminalvården

2024-02-14

Ramavtalet innebär att vår sektion Lås och säkerhet kommer att ge konsultstöd till Kriminalvårdens fastighetsenhet, som arbetar med att planera, bygga, förvalta och utveckla Kriminalvårdens lokaler och anläggningar.

Lås Och Säk

Konsultstödet kommer att fokusera på fysisk säkerhet, det vill säga de system och lösningar som ska skydda Kriminalvårdens verksamhet mot obehörig åtkomst, sabotage, stöld, brand och andra hot. Ramavtalet gäller för en period av tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

INTEC erbjuder tjänster inom lås, larm, passersystem, kameraövervakning och andra säkerhetslösningar.

Kontakta oss om du vill veta mer

Lars Brännström

Lås och säkerhet

+46 (0)73 862 10 73

lars.brannstrom@intec.se