INTEC projekterar samtliga installationer till högteknologisk maskinpark inom Gröna byggmaterial

2023-12-12

El, Styr, Vent, Rör samt Brandskydd projekteras inom uppdraget. Att samla discipliner i en arbetsgrupp underlättar samordning mellan installations-grenar och bidrar till att effektivisera kundens projekteringsprocess.

 

Ekolution Tidig Inspirationsbild

Källa: Ekolution - Tidig inspirationsbild på fabrik vid Kronoslätt i Staffanstorp.

INTEC projekterar både El, Styr, Vent, Rör och Brandskydd till högteknologisk maskinpark inom Gröna byggmaterial. 

Att samla discipliner i en arbetsgrupp underlättar samordning mellan installations-grenar och bidrar till att effektivisera kundens projekteringsprocess.

"Genom att arbeta och utvecklas som ett lag tillsammans med våra kunder, kan vi ta till vara vår gemensamma kunskapsbank, erfarenhet och lokala kännedom och driva förändring på riktigt" säger Erik Sjögren, ansvarig uppdragsledare på projektet.

Ekolution AB är ett svenskt GreenTech-bolag specialiserat inom produktion, utveckling och försäljning av biobaserade material av industrihampa. Flaggskeppsprodukten Ekolution® Hampafiberisolering har redan etablerat sig som en av marknadens mest klimatpositiva byggisoleringar. Produkten är fullt certifierad och registrerad på EPD International, Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA och inkluderad i Svanens databas.

Genom investeringsstöd från Naturvårdsverket och en framgångsrik Series A-finansieringsrunda tar Ekolution nästa steg i produktionen av innovativa och hållbara produkter för bygg- och fastighetssektorn. 
Den nya högteknologiska maskinparken i Staffanstorp i Skåne län, med planerad produktionsstart under hösten 2024, har utvecklats i samarbete med världsledande maskintillverkare inom naturfiberprocessering.

Förutom isoleringsmaterial kommer anläggningen att producera klimatneutrala produkter av hampafiber och vedämnen från industrihampa. Fabriken har kapacitet att förädla cirka 37 000 ton hampa per år med en potential att binda 72 000 ton CO2eq per år (brutto).

 

Kontakta oss

om du vill veta mer.

Magnus Tholin

+46 (0)76 866 47 57

magnus.tholin@intec.se