INTEC projekterar för framtidens skolor

2023-08-02

INTEC har fått uppdraget som samordnare för ett större projekt som kommer att pågå under tio års tid. Projektet inkluderar tre skolor som ska genomgå omfattande renovering och nybyggnation. Beställaren Gagnefs Kommun har ambitionen att byggnaderna ska utformas för att hålla nivå Miljöbyggnad Silver.

Intec projekterar för framtidens skolor

I projektet med Gagnefs kommun arbetar Intec med förutsättningarna att byggnaderna ska utformas optimalt ur ett livscykelkostnads­perspektiv. En viktig faktor för att uppnå det är att installera solceller på skolorna.

Stor vikt läggs vid kompabiliteten på installationssystemen ur driftsynpunkt – att installationssystemen i alla Gagnefs skolor utformas så lika som möjligt. Det betyder att skolorna kommer ha samma fabrikat och systemval så driftavdelningen kan arbeta effektivt och brett.

– Energibrunnar kommer att användas för energi till värme­pumpar där borrhålen även nyttjas till komfortkyla via kylning av tilluften, i princip utan energitillskott, berättar Ronny Tenggren, vd INTEC Dalarna i Borlänge.

De tre skolor som ska ingå i projektet är Bäsna skola (nybyggnation), samt Kyrkskolan och Djurås Skola som bägge får nybyggnation och tillbyggnader.

– Samtliga skolor kommer att få omfattande nya installationer. Vi har precis avslutat systemskedet och går nu in i bygghandlingsskedet. Byggprojekten kommer att starta löpande i ordning i enlighet med kommande politiska beslut, tidplanen är tio år.

– Vi arbetar nära Gagnefs kommun där även deras riskavdelning är involverad och där vi tillsammans också gör utredningar kring batterilagring av energi och reservkraft.

Byggpartner är utsedd partneringentreprenör, Dalab ska utföra ventilation, Assemblin VS, el/styr- och reglersystem. INTEC projekterar ventilation, el, tele, brandskydd, energi, miljö, kökskyla samt ansvarar för samordning av byggnadsmodulering och har även skannat de befintliga skolorna i 3D via INTECs avdelning Reality Capture.

Kontakta oss om du vill veta mer

Ronny Tenggren

+46 (0)70 810 75 77

ronny.tenggren@intec.se