INTEC leder arbetet i inriktningsfasen med ”Stridbecksvalv Fridhemsplan på Grön Linje”

2024-03-27

INTEC Projektstyrning, med Frida Krantz Röhne som projektledare leder arbetet i inriktningsfasen med ”Stridbecksvalv Fridhemsplan på Grön Linje” på uppdrag av Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Investeringsprojekt Tunnelbana.

 

Resenar2 Fhp Norrgaende

Fridhemsplans station på Gröna linjen invigdes 1952. 
2019 påbörjade Trafikförvaltningen en omfattande upprustning av stationen och rev Stridbecksvalvet som fanns ovan spår och plattformar för tunnelbanan i norrgående riktning.

Återstående del av Fridhemsplan på grön linje är i behov av långsiktig renovering. Trafikförvaltningen har genomfört en åtgärdsvalsprocess för återstående delar på Fridhemsplans gröna linje och går nu in i inriktningsfasen.

Fasen inkluderar bland annat att ta fram detaljerade underlag för koncept, omfattning och avgränsningar, tidplaner, risk- och hållbarhetsanalyser, successiva kalkyler och att tydliggöra systemkraven. Inriktningsfasen följs av planeringsfasen som bland annat inkluderar projektering.

Genomförandet och bokade spårtider är planerade till sommaren 2028 och 2029. Renovering av både norrgående och södergående riktningar samt golv planeras.

Projektet inkluderar rivning av befintliga betongvalv längs perrongen och spåren i tunneltaket, säkring av berget, installation av nytt innertak över perrongen, och upprustning av ytskikt och möblering i resenärsmiljön.

Kontakta oss

om du vill veta mer.

Frida Krantz Röhne

Projektutveckling, stora projekt

+46 (0)73 862 16 82

frida.krantzrohne@intec.se