INTEC har vunnit ett nationellt ramavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap!

2024-07-02

Skarmklipp (1)

INTEC vinner nationellt ramavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)!Avtalet har nu undertecknats och ett startmöte har ägt rum, vilket innebär att projektet är i full gång. 

INTEC Projektstyrning har utsetts till den enda leverantören av byggtekniska konsulttjänster till MSB under de kommande åren.

Vi kommer huvudsakligen att arbeta med MSBs faciliteter inom utbildningsverksamheten, där vi ska säkerställa att de har adekvata övningsobjekt och att utbildningarna genomförs i säkra miljöer. Flera roller har offererats och vi ser fram emot ett nära samarbete med både andra medarbetare inom INTEC och MSBs personal, säger Frida Hultén

Kontakta mig

om du vill veta mer.

Frida Hultén

+46 (0)73 - 862 26 38

frida.hulten@intec.se