Inom VVS arbetar vi med alla typer av teknikområden inom alla typer av fastigheter, såväl industri som kommersiella, kommunala och regionsfastigheter. Luftbehandling, kyla, energitjänster, miljöcertifieringar och medicinska gaser är några exempel på kompetensområden.