INTEC Industri är den nya industrikonsulten med den långa erfarenheten inom komplexa och multidisciplinära ingenjörsprojekt. Vi som jobbar på INTEC har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet i branschen och vi utvecklas ständigt genom att lära av varandra och ligga i framkant. Vi utgår alltid ifrån kundens affär, behov och utmaningar. Affären och projekten är ofta lokala och framgången i genomförandet är helt beroende av allas förmåga att vara nära och samverka tillsammans.

Ett axplock av INTEC Industris ingenjörsrelaterade tjänster är:

  • Automation
  • process- och anläggning
  • Tillverkning
  • CAD/modellering/Reality Capture
  • Projekt- & konstruktionsledning
  • Mekanisk konstruktion och tillverkning
  • Projektledning och samordning