Verksamheten består av ingenjörer inom el, VVS, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering även andra tjänster som exempelvis besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom El, VVS, Styr- Reglerteknik, Energi, Brandskydd och Riskhantering

 • Projektering av alla discipliner
 • Utredningar
 • Kalkyler
 • Besiktningar
 • Energideklarationer
 • Provningar
 • Energicertifieringar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Riskhantering
 • Brandlarmscertifierade
 • Inbrottslarmscertifierade
 • LCC/LCA beräkningar
 • CE märkningar
 • Fjärrvärme/Kyla
 • Belysningsdesign
 • Installationssamordning
 • BIM/CAD samordning
 • Energi/driftoptimering
 • Systemintegration
 • Mm mm

Inom VVS arbetar vi med alla typer av teknikområden inom alla typer av fastigheter, såväl industri som kommersiella, kommunala och landstingsfastigheter. Luftbehandling, kyla energitjänster, miljöcertifieringar och medicinska gaser är några exempel på kompetensområden.

Inom el arbetar vi med alla kompetenser såsom kraft, belysning, säkerhet och kommunikation.

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom brandskyddslösningar för fastigheter och industrier. Vi arbetar med ventilationsbrandskydd, ATEX, brandkyddsbeskrivningar, brand och utrymningslarm samt även systematsiskt brandskyddsarbete, SBA