Verksamheten består av ingenjörer med lång erfarenhet och bred kompetens inom El, VVS, Energi, Industri, Brandskydd, Lås och Larm samt Projektledning. 

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom El, VVS, Styr- Reglerteknik, Energi, Brandskydd, Riskhantering samt Projektledning, Installationssamordning, Miljösamordning, Riskhantering, Kalkyl och Utredning.

Ett axplock av tjänster och kompetenser som vi erbjuder våra kunder är:

 • Projektering av alla discipliner
 • Projektledning, byggledning
 • Utredningar 
 • Kalkyler 
 • Entreprenadbesiktningar
 • Statusbesiktningar 
 • Energideklarationer
 • Energicertifieringar 
 • Provningar 
 • Processmedia/mekanik
 • Brandskyddsbeskrivningar
 • Riskhantering 
 • Lås och säkerhet
 • LCC/LCA beräkningar 
 • CE märkningar 
 • Fjärrvärme/Kyla 
 • Belysningsdesign 
 • Installationssamordning 
 • BIM/CAD samordning 
 • Energi/driftoptimering 
 • Systemintegrationer 
 • Energiaffär och eftermarknad
 • Brandlarmscertifierade enligt SBF 1007
 • Sprinklercertifierade enligt SBF 1018
 • Mm mm