INTEC vinner prestigeuppdrag på Kungliga Operan

INTEC vinner prestigeuppdrag på Kungliga Operan

2021-12-01

INTEC har mycket glädjande vunnit uppdraget som husarkitekt för Kungliga Operan tillsammans med Ahrbom & Partner arkitektfirma. Beställare är Statens Fastighetsverk och avtalet är på 3 år med möjlighet till 6 års förlängning.

Kungliga Operan i Stockholm är på 42.000 m², varav stora delar är antikvariskt klassade vilket ställer höga krav på alla arbeten som skall utföras. Byggnaden, som ritades av arkitekten Anders Anderberg stod färdig 1898, och är ett av Stockholms landmärken. Det kan nämnas att byggnaden redan från början hade mekanisk ventilation med fläktar. Således ett oerhört modernt hus för tiden och långt innan SFP graderingen sett sitt ljus.

Detta är ett prestigeuppdrag som vi antar med största ödmjukhet men även tillförsikt, då flera av våra medarbetare arbetat med Operan i flera år.

Vad innebär detta nu i praktiken?

Det finns ett stort underhålls och ombyggnadsbehov. En del akuta på kort sikt men även miljardinvesteringar diskuteras de närmaste åren.

Vid ev frågor runt avtalet och det prestigefyllda åtagandet kontakta gärna

Harry Seppäläinen, 073-862 10 85. INTEC Stockholm