Hallå där Jonas Wallin på Intec!

Hallå där Jonas Wallin på Intec!

2021-08-11

Vad är det bästa med att jobba på Intec och vad är speciellt?
Intec består av drivna människor som vill utvecklas och ta nästa kliv tillsammans med våra kunder. Vi kommer allesammans från olika företag med viljan att ta med sig det bästa och att städa bort det som inte har fungerat.

Vad ser du för möjligheter och spännande utmaningar i ditt jobb?
Utmaningarna och möjligheterna går hand i hand. Som ny på marknaden är det en både en utmaning och en möjlighet att nå ut med informationen om vår existens, att knyta nya kontakter samtidigt som vi vårdar de befintliga och att på varje kontor bygga en bra gruppdynamik som fokuserar på de positiva som händer när ett företag formas.

Vad har du för yrkesbakgrund?
Tog examen från Mälardalens Högskola våren 2000 och har jobbat som VVS-konsult sedan dess. Jag har hunnit arbeta på två olika företag innan jag, för ett halvår sedan, skrev på för Intec. Under hela min yrkeskarriär alltid jobbat med teknikintensiva byggnader inom industrin och på tågdepåer runt om i landet.  Under senare år har det även omfattat ett flertal energikartläggningar och liknande energibesparingsprojekt.

Vad är det som lockar med Intec och att du började där?
Möjligheten till självstyre på våra lokala kontor samt avsaknad av pekpinnar uppifrån. En snabb och beslutsfattande organisation med minimalt med overheadkostnad är även ett viktigt skäl. Engagerade kollegor som verkar mot samma mål gör resan trivsam då vi måste ha rolig på jobbet för att lyckas.

Namn: Jonas Wallin
Ålder: 45
Position: Sektionschef VVS/Energi
Arbetsplats: Intec Västerås