Sandakerveien 20 G-L Sprinklerkontroll FG Sprinklerkontroll, Bolig, Sameiet Sandakerveien 20

Sandakerveien 20 G-L Sprinklerkontroll

Oppgave: FG Sprinklerkontroll
Kategori: Bolig
Utvikler: Sameiet Sandakerveien 20
Klient: Sameiet Sandakerveien 20

Sandakerveien 20 er et sameie som består av en boligblokk på 7 etasjer.
Det er en kjelleretasje med garasje og kjelleretasje som er kombinert boder og leiligheter. De resterende 5 etasjene består av leiligheter.
Dette er et kombinert boligsprinkleranlegg etter INSTA 900, og et anlegg etter NS-EN12845.
Sprinkleranlegget er registrert i FG-Kontroll.
Bilde hentet fra Google.