Hvalheim Bo- og Servicesenter Prosjektering av lavtrykk vanntåkeanlegg, Bo- og servicesenter, Hole Kommune

Hvalheim Bo- og Servicesenter

Oppgave: Prosjektering av lavtrykk vanntåkeanlegg
Kategori: Bo- og servicesenter
Utvikler: Hole Kommune
Klient: CC Snersrud og Pedersen AS

Hvalheim er et Bo- og servicesenter i Hole kommune med 15 rom og leiligheter.
INTECs rolle i prosjektet er å prosjektere og tilpasse et lavtrykk vanntåkeanlegg i eksisterende bygning.
I tillegg har INTEC rolle som RIBr i prosjektet.
Bilde hentet fra borger.no